START     FÖRENINGEN     PROGRAM     PROJEKT     VÄXTLOKALER     LITTERATUR     LÄNKAR     KONTAKT     EXKURSIONER/BILDER
        

2019-10-30
Södra Vätterbygdens
orkideer. Mikael Gustavsson !
::>

2019-11-20
Från trädgård till
grav - märklig gravläggning från 1680 !
::>

2019-12-04
Medlemmarnas
afton !
::>

2020-01-22
Naturvårdsarter
i skogen.   Johan Nitare !
::>

2020-02-19
Botaniska Sällakapets
årsmöte & Några bilder från Sicilirns
flora !
::>

2020-03-18
Pepparholm - 20 år
av  botaniska studier.
Staffan Nilsson !
::>

 

Föreningen för dig som är intresserad av blommor och botanik!

Välkommen till Botaniska Sällskapets hemsida.

Här hittar du information om föreningen och dess
styrelse, föreningens program under året, det pågående
floraprojektet, intressanta växter och växtlokaler i vår
bygd, hotade eller rödlistade arter, botanisk litteratur
om floran i Södra Vätterbygden, intressanta botaniska
länkar, om hur du blir medlem och hur du kommer i
kontakt med oss.