START     FÖRENINGEN     PROGRAM     PROJEKT     VÄXTLOKALER     LITTERATUR     LÄNKAR     KONTAKT     EXKURSIONER/BILDER
        

2022-08-10
Vandring i Domnåns
naturreservat i

Bankeryd och Habo !
::>

2022-08-16
Floravandring

för nybörjare !
::>

2022-08-24
Mossvandring i
lummig miljö
!
::>

2022-08-30
Floravandring för nybörjare !
::>

2022-09-13
Floravandring
för nybörjare !
::>

2022-09-17
Stadsbotanik.

Jordbron / gamla
Sommarland !
::>

2022-10-01
Mossvandring i  gammal granskogsmiljö !
::>

2022-10-05
Kimatförändringarnas  
påverkan på floran. !
::>

2022-11-16
Staffan Nilsson. Pepparholm. 20 år av botaniska studier !

::>

2022-12-07
Medlemmarnas afton.
Medtag bilder, växter,

bidrag !
::>

 

Föreningen för dig som är intresserad av blommor och botanik!

Välkommen till Botaniska Sällskapets hemsida.

Här hittar du information om föreningen och dess
styrelse, föreningens program under året, det pågående
floraprojektet, intressanta växter och växtlokaler i vår
bygd, hotade eller rödlistade arter, botanisk litteratur
om floran i Södra Vätterbygden, intressanta botaniska
länkar, om hur du blir medlem och hur du kommer i
kontakt med oss.

 

Södra Vätterbygdens flora klar!

Länk-->

 

NBK

Nybörjarkurs i Botanik ---> Länk till SBF

 

Årets växt 2022: Grönpyrola ---> Länk till SBF