START     FÖRENINGEN     PROGRAM     PROJEKT     VÄXTLOKALER     LITTERATUR     LÄNKAR     KONTAKT     EXKURSIONER/BILDER
        

2023-04-19
Mossvandring i Huskvarnabergens
naturreservat !

::
>

2023-04-26
Vårvandring vid
Brunstopbergets fot
!
::>

2023-05-02
Floravandring i Öxnehaga !
::
>

2023-05-17
Adam och Eva och
och andra tidiga vårväxter !
::>

2023-05-23
Floravandring.

Strömsbergsområdet !
::>

2023-06-03
Mossvandring i  Häggebergs naturreservat !
::>

2023-06-13
Floravandring i  
Jönköpings

stadspark !
::>

2023-06-14
Hakarps kyrkäng !

::>

2023-06-18
De vilda blommornas
dag, Öxnegården !
::>

2023-07-01
Blomsterresa till 
 Falbygden !
::>

 

Föreningen för dig som är intresserad av blommor och botanik!

Välkommen till Botaniska Sällskapets hemsida.

Här hittar du information om föreningen och dess
styrelse, föreningens program under året, det pågående
floraprojektet, intressanta växter och växtlokaler i vår
bygd, hotade eller rödlistade arter, botanisk litteratur
om floran i Södra Vätterbygden, intressanta botaniska
länkar, om hur du blir medlem och hur du kommer i
kontakt med oss.

 

Södra Vätterbygdens flora klar!

Länk-->

 

NBK

Nybörjarkurs i Botanik 2023 ---> Länk till SBF
(Anmälan senast 12 mars resp. 11 april)

 

Årets växt 2023: Kärrspira ---> Länk till SBF