START     FÖRENINGEN     PROGRAM     PROJEKT     VÄXTLOKALER     LITTERATUR     LÄNKAR     KONTAKT     EXKURSIONER/BILDER
        

2019-04-24
Vårvandring vid
Brunstorpsbergets
fot !
::>

2019-05-15
Växter vid
Hassafallsleden !
::>

2019-06-15
Sommarresa
till Västergötland !
::>

2019-06-16
De vilda
blommornas dag !
::>

2019-08-21
Ruderatexkursion på
sandiga marker
i Hallby !
::>

2019-09-14
Botanik runt knuten.
En promenad utmed
Vätterstranden !
::>

2019 maj-sept
Mossor i Södra
Vätterbygden !
::>

 

Föreningen för dig som är intresserad av blommor och botanik!

Välkommen till Botaniska Sällskapets hemsida.

Här hittar du information om föreningen och dess
styrelse, föreningens program under året, det pågående
floraprojektet, intressanta växter och växtlokaler i vår
bygd, hotade eller rödlistade arter, botanisk litteratur
om floran i Södra Vätterbygden, intressanta botaniska
länkar, om hur du blir medlem och hur du kommer i
kontakt med oss.