START     FÖRENINGEN     PROGRAM     PROJEKT     VÄXTLOKALER     LITTERATUR     LÄNKAR     KONTAKT     EXKURSIONER/BILDER
        

2021-04-14
Information om
verksamheten mm !
::>


2021-04-24
Södra Vätterbygdens
flora klar!
::>

 

Föreningen för dig som är intresserad av blommor och botanik!

Välkommen till Botaniska Sällskapets hemsida.

Här hittar du information om föreningen och dess
styrelse, föreningens program under året, det pågående
floraprojektet, intressanta växter och växtlokaler i vår
bygd, hotade eller rödlistade arter, botanisk litteratur
om floran i Södra Vätterbygden, intressanta botaniska
länkar, om hur du blir medlem och hur du kommer i
kontakt med oss.

 

Södra Vätterbygdens flora klar!

Länk-->