START      FÖRENINGEN      PROGRAM      PROJEKT      VÄXTLOKALER      LITTERATUR      LÄNKAR      KONTAKT     EXKURSIONER/BILDER
        
 PROGRAM


Årsberättelse 2021

Årsberättelse 2020

Årsberättelse 2019

Årsberättelse 2018

Årsberättelse 2017

Årsberättelse 2016

Årsberättelse 2015

Årsberättelse 2014

Årsberättelse 2013

Årsberättelse 2012

Årsberättelse 2011

Årsberättelse 2010

Årsberättelse 2009

Årsberättelse 2008

Årsberättelse 2007

Årsberättelse 2006

Årsberättelse 2005

Årsberättelse 2004

-

Krönika nr5 2005-2014

-

Medlemsinfo 3 2014

Medlemsinfo 2 2013

Medlemsinfo 1 2013

Välkommen att ta del av
Botaniska Sällskapets program
för augusti - december  2022.

Efter en vår och försommar med aktiviteter både inomhus och ute i fält hoppas vi att vi även under hösten kan genomföra vårt program.
Vi förutsätter att du som deltar i ett möte är fullt vaccinerad mot covid-19 och inte har några symptom som tyder på covid-19 eller influensa och inte har anledning att tro att du kan vara smittad.
Platser för höstens floravandringar tisdag förmiddag är inte bestämda men kommer att annonseras på ”Guidningar i naturen”, Sällskapets hemsida, Sällskapets Facebooksida och via E-post.
Under oktober till december genomför vi 3 inomhusmöten med föredrag. Föreningsmötena äger rum i Allianskyrkan med adress Östra Storgatan 56. Tills vidare är vi i den större lokalen på entréplanet. Fika erbjuds. Välkommen att ta del av följande möten och exkursioner i Jönköpings fina omgivningar.  

 

Missa inte att dela egna botaniska upplevelser på Sällskapets Facebook- konto. Sök på Botaniska Sällskapet Jönköping eller följ länken: https://www.facebook.com/groups/1917766861811931/?ref=group_header"
 
VÄLKOMNA!

PROGRAMMET augusti-december 2022 som pdf-fil  --->
Onsdagen 10 augusti kl. 17.30. Vandring i Domneåns naturreservat
i Bankeryd och Habo.
Samling kl. 17.30 på parkeringen intill campingplatsen, Domsandsvägen, Bankeryd. Vi letar upp årets växt, grönpyrola, i tallmon på Bankerydssidan. Där brukar man också kunna hitta knärot. Båda är troligen överblommade vid denna tidpunkt. Från spången över Domneån kan man se och komma nära flera kärrväxter, t.ex. jättegröe, sjöranunkel och vattenskräppa. På sandstranden på Habosidan växer de båda relikterna strandråg och sandstarr.
Ledare och kontaktperson: Magnus Thorell, tel. 070 - 309 19 13.
E-post: magnus.thorell@telia.com . 

Tisdag 16 augusti kl. 10.00. Floravandring för nybörjare och andra
floravänner.

Vandring vid Oset i Huskvarna med Vätterstranden och Huskvarnaån. Samling på parkeringen vid badplatsen.
Kontaktperson: Lone Möller, tel. är 070-345 90 02,
E-post: lonepacuba@hotmail.com     

Onsdagen 24 augusti kl. 18.00. Mossvandring i lummig miljö.
Vi besöker ett naturskönt område strax söder om Arla mejeri.
Där rinner en liten bäck och området ger förutsättningar för en rik mossflora. Vi kommer att se den mindre vanliga dunmossan men även arter som kräver murken ved. Lättgången terräng, inte blött.
Vi avslutar med fika. Medtag gärna lupp eller förstoringsglas.
Samling kl. 18.00 på parkeringen vid Jönköpings smådjursklinik, Verkstadsgatan. Ledare och kontaktperson: Henrik Kullberg,
tel. 0722 - 72 30 88. E-post: henrik_kullberg8@hotmail.com  .


Tisdag 30 augusti kl. 10.00. Floravandring för nybörjare och andra floravänner.
Kontaktperson:Lone Möller, tel. är 070-345 90 02,
E-post: lonepacuba@hotmail.com . 

Tisdag 13 september kl. 10.00. Floravandring för nybörjare och andra floravänner.
Kontaktperson: Lone Möller, tel. är 070-345 90 02,
E-post: lonepacuba@hotmail.com .  

Lördag 17 september kl. 10.00. Stadsbotanik.
Floravandring på området Jordbron/gamla Sommarland för nybörjare och andra floravänner.
Många Jönköpingsbor promenerar, springer eller cyklar utmed Munksjöstranden, Tabergsån och Jordbrovallen men hinner sällan ta sig tid att se alla växter som kantar vägen. Under denna höstpromenad utmed Tabergsåleden/cykelvägen, banvallen vid Jordbrovallen och f.d. ”Sommarland” vill vi uppmärksamma några av de vilda blommor som lever i vår stadsmiljö. Kanske får vi se någon av våra tre vilda balsaminarter under vandringen och kanske får vi se bävern som lever invid ån och bävergnag. Ta med dig familjen och kom till platsen vid MAX hamburgare Jordbrovägen 8 kl. 10.00.
Medtag gärna fika. Buss linje 1 har hållplatser nära mötesplatsen. Ledare: Torgny Bergström Kontaktperson Britta Färdig Bergström,
tel. 070 - 692 86 15. E-post: britta.fg@telia.com 
 


Lördag 1 oktober kl. 10.00. Mossvandring i gammal granskogsmiljö.
Vi besöker Råbyskogens naturreservat som hyser en stor mängd mossarter, därav ett flertal krävande arter. Vi ska bekanta oss med mörk husmossa samt den rödlistade vedtrappmossan med flera arter. Lättgången vandring, inte blött. Vi avslutar med fika. Medtag gärna lupp eller förstoringsglas. Samling kl. 10.00 på Råbyskogens naturreservats parkering. Ledare och kontaktperson: Henrik Kullberg, tel. 0722 - 72 30 88. E-post: henrik_kullberg8@hotmail.com .  Onsdag 5 oktober kl. 19.00. Allianskyrkan.
Klimatförändringarnas påverkan på floran.

Kristin Norkvist, Länsstyrelsen, föreläser om hur klimatförändringarna påverkat och kan komma att påverka floran både lokalt och i större sammanhang. Efter föreläsningen blir det tid för frågor och diskussioner. Kanske har du själv märkt av förändringar som du vill dela med dig av?
Kontaktperson: Lennart Persson, tel. 070 – 360 29 21,
E-post: lenper51@gmail.com .

 

Onsdag 16 november kl. 19.00. Allianskyrkan.
Staffan Nilsson. Pepparholm - 20 år av botaniska studier.

Staffan från Lunds Botaniska Förening tar oss med till denna konstgjorda danska ö i Öresund, vilken byggdes upp i samband med Öresundsbron. Botanister från LBF har från år 1999, när Pepparholm var i stort sett helt kal, besökt ön några gånger per år och noggrant dokumenterat vilka växter som dykt upp. Vissa växter har varit tillfälliga medan andra anpassat sig väl till den karga miljön och blivit bofasta. Somliga har även visat sig vara invasiva, bland annat har havtorn bildat täta buskage. De senaste åren har även kotula snabbt spridit sig. Öns vegetation har hittills lämnats för fri utveckling, förutom buskröjning utefter vägarna. Totalt har mer än 550 växtarter hittats på ön.
Kontaktperson: Lennart Persson, tel. 070 - 360 29 21.
E-post: lenper51@gmail.com
 

 

Onsdag 7 december kl. 19.00. Allianskörkan.
Medlemmarnas afton.

Denna kväll är som vanligt alla varmt välkomna att dela med sig av årets växtfynd och botaniska upplevelser. Du kan ta med dig digitala bilder på USB-minne, pressade växter eller annat intressant. Anmäl ditt bidrag ett par veckor i förväg till någon av kontaktpersonerna. Kontaktpersoner: Britta Färdig Bergström, tel. 070 – 692 86 15,
E-post: britta.fg@telia.com och Torgny Bergström, E-post: torgny.bergstrom@telia.com


========================================

På exkursioner gäller fältmässig klädsel, flora, lupp och kaffekorg.
Sprid gärna programmet och ta med intresserade vänner!
Välkomna!  Hälsar styrelsen.

Årsavgift för 2022 är 100 kr, ungdom under 20 år ingen avgift. Bankgirokonto 5661-8010. (Vårt plusgirokonto gäller inte längre).
Det går också bra att swisha avgiften till 123 366 78 39.
Glöm inte
att skriva vem avgiften gäller.
Meddela även aktuell e-postadress till Lennart Persson,
lenper51@gmail.com så får du påminnelser om våra aktiviteter och informationsblad via e-post.
Besök vår hemsida http://www.botaniska-jonkoping.se/
och även vår blogg
http://botaniskabloggen.blogspot.com/
(Bloggen var aktiv 2011-2012)
och vårt nya Facebookkonto: https://www.facebook.com/groups/1917766861811931/?ref=group_header


.
             QR