START      FÖRENINGEN      PROGRAM      PROJEKT      VÄXTLOKALER      LITTERATUR      LÄNKAR      KONTAKT     EXKURSIONER/BILDER
        
 PROGRAM


Årsberättelse 2017

Årsberättelse 2016

Årsberättelse 2015

Årsberättelse 2014

Årsberättelse 2013

Årsberättelse 2012

Årsberättelse 2011

Årsberättelse 2010

Årsberättelse 2009

Årsberättelse 2008

Årsberättelse 2007

Årsberättelse 2006

Årsberättelse 2005

Årsberättelse 2004

-

Krönika nr5 2005-2014

-

Medlemsinfo 3 2014

Medlemsinfo 2 2013

Medlemsinfo 1 2013

för våren och sommaren 2019.

”Ängarna äro mera löfrika och blomsterfulla än i någon
annan provins. De likna de herrligaste lunder och blomsterrikaste
trädgårdar. Så att, då man här sitter om sommartiden och hörer
Gökens samt de andra många serskilte foglars sång, insekternas
pipande och susande, och tillika ser man på de lysande och präktigt
målade blommor, kan man inte annat än hisna vid skaparens så
praktfulla inrättning”
(Carl v. Linné om Småland, citerat ur Scheutz Smålands Flora 1864)

Välkomna till en ny utesäsong med Botaniska Sällskapet. Vi besöker både välkända miljöer som den yppiga Vätterbranten vid Brunstorps gård och nya platser som en grustäkt nära Hallbyleden. Sommarresan går till det geologiskt och botaniskt intressanta Valle härad i Västergötland. Därtill erbjuds flera tillfällen att lära sig mer om mossornas magiska värld!

Missa inte att dela egna botaniska upplevelser på Sällskapets Facebook- konto. Sök på Botaniska Sällskapet Jönköping eller följ länken: https://www.facebook.com/groups/1917766861811931/?ref=group_header"
 
VÄLKOMNA!

PROGRAMMET våren & sommaren 2019 som pdf-fil  --->


Onsdagen 24 april kl. 18.00
Vårvandring vid Brunstorpsbergets fot.
Vid bergets fot ligger den kulturmärkta gamla gården Brunstorp, platsen för Jönköpings kommuns genbanksodling av fruktträd. Här är utgångspunkten för en trevlig promenad som bjuder på det mesta av vad trakten har att erbjuda av vårväxter. Förutom lökväxter, nunneörter, sippor och violer finner vi även tandrot, skogsbingel och gullvivor. Allt är förstås beroende på hur långt våren har kommit.
Samling vid Erik Dahlbergsgymnasiet, Föreningsgatan, kl. 17.30 för samåkning eller vid Brunstorps besöksparkering kl. 18.00.
Kontaktperson: Lennart Persson, 070 – 360 29 21.

Onsdagen 15 maj kl. 18.00. Växter vid Hassafallsleden.
Vi går genom hasselskogen vid Tabergsån, för att senare följa Sandserydsån genom tät granskog, efter inägokanter och i Hassafalls raviner. Omgivningen är varierande och innehåller många olika naturtyper. Leden är väl upptrampad och har välbyggda trappor på de brantaste ställena. Vill du grilla en korv eller två till ditt medhavda kaffe, finns det grillplatser vid fallen.
Samling vid Erik Dahlbergsgymnasiet, Föreningsgatan kl. 17.30 för samåkning eller kl. 18.00 på parkeringen vid Hovslätts hembygdsgård (strax väster om rondellen i Hovslätt efter vägen till Sandseryd).
Kontaktperson, Torgny Bergström 036-12 15 73, 070 – 291 19 05.
   

Lördag 15 juni. Sommarresa till Västergötland.
Årets heldagsutflykt går till Valle härad som ligger väster om Billingen mellan Varnhem och Lerdala. Det är en del av den mellansvenska israndzonen där inlandsisen gjorde en paus i avsmältningen för 10 000 år sedan. Landskapet består av åsar och kullar med mellanliggande sjöar och våtmarker. Stora delar är hagmarker omväxlat med ädellövskog. Den höga kalkhalten i marken ger upphov till en rik flora.
De fem naturreservaten i området binds samman av sju vandringsleder av varierande längder. Vi kommer att gå i lättgången men bitvis kuperad terräng på delar av tre av dessa leder. Vi tittar på växterna och tar del av geologi och kulturhistoria. Vi planerar besöka Drottningkullen, Höjentorp och Bockaskedeåsen. En bra karta hittar du på Skara kommuns hemsida www.skara.se. Sök efter ”Vandra i Valle”.
Bland intressanta arter i området kan nämnas: vårärt, smalbladig lungört, lundbräsma, ramslök,smånunneört, grådådra, storrams, guckusko, kärrvial och strävlosta. Kanske får vi se några av dem.
Avresa med buss kl. 8.00 från parkeringen, Föreningsgatan, vid Erik Dahlbergsgymnasiet. Beräknad hemkomst kl. 18.
Lennart Persson tar emot din obligatoriska anmälan senast 28 maj (gärna tidigare). Avgift tas ut för resa och lunch.
Ta med fika till förmiddags- och eftermiddagskaffet.
Kontaktperson: Lennart Persson 070 - 360 29 21.

Botaniska besöksmål i Västergötland
Västergötlands Botaniska förening, L Sundh

Den nyutkomna guideboken till botaniska besöksmål i Västergötland kan köpas i samband med sommarresan.
Pris 200 kr, betalas till Lennart Persson
 

Söndag 16 juni kl. 14.00. De vilda blommornas dag.
Bondbergets naturreservat

Bondberget lockar till strövtåg genom sin mosaik av ekhagar, hassellundar och barrblandskog. Här har människor rört sig sedan järnåldern. Vi kommer göra en mindre vandring och studera såväl träd och buskar som gräs och örter. Åtminstone någon orkidé utlovas.
Glöm inte fikakorgen. Samling vid Öxnegården kl. 14.00. Kontaktperson: David Ståhlberg, 070 – 286 36 74.
Blomstervandring i Bankeryd
Vi besöker en plats med trevlig försommarflora, under sedvanlig guidning av Magnus Thorell.
Samling kl. 14.00. vid Bankeryds Hembygdsgård.
Samarrangemang med Bankeryds Naturskyddsförening.
Kontaktperson: Magnus Thorell, 036 – 37 22 35.

Onsdagen 21 augusti kl. 18.00.
Ruderatexkursion på sandiga marker i Hallby.

Sandiga och solbelysta marker som regelbundet utsätts för störning är vad en del växter behöver för att inte konkurreras ut. Men om det vill sig illa kan dessa betingelser också tjäna som grogrund för invasiva arter. Vilka mer eller mindre tillfälliga växter, önskade eller oönskade, finns i sandtäktsområdet öster om Hallbystugan? Det ska vi titta närmare på denna kväll.
Samling vid Erik Dahlbergsgymnasiet, Föreningsgatan, kl. 17.30 för samåkning eller på uppställningsplatsen utmed Klämmestorpsvägen, mittemot gokartbanan kl. 18.00.
Kontaktperson: David Ståhlberg, 070 – 286 36 74.

Lördag 14 september kl. 14.00. Botanik runt knuten. En promenad
utmed Vätterstranden, från Kanotklubben till Undergången.
Många rör sig dagligen till fots eller på cykel utmed Strandpromenaden, men sällan tar vi oss tid att titta närmre på de alldagliga växter som överlever och frodas utmed banvallen, spårområdet och cykelvägen. Under denna promenad utmed Vättern uppmärksammar vi ett antal vilda blommor i vår vardagsmiljö.
Samling kl.14.00. på planen vid Jönköpings Kanotklubb. Medtag gärna fika. Kontaktperson: Agneta Åsgrim Berlin, 0722 – 09 40 20,

Mossor i Södra Vätterbygden.
Följ med till mossornas magiska värld!
Fem mossexkursioner planeras under säsongen 2019.:
Välkomna både nyfikna nybörjare och erfarna mosskännare.
Henrik Kullberg vägleder oss.
Tisdagen 7 maj. Stadsparken.
  Vi går en tur i Jönköpings stadspark och får lära oss en del vanliga
  mossarter. Samling kl. 18.00 på parkeringen vid Stadsparkskiosken.
Tisdagen 28 maj. Drättinge.
  Samling kl. 18.00 på Vistavallen i Kaxholmen.
Lördag 10 augusti. Råbyskogen.
  Mossor i gammal granskogsmiljö med en del intressanta arter.
  Samling kl. 10.00 på parkeringen till Råbyskogens naturreservat.
Tisdagen 27 augusti. Vattenledningsparken.
  Samling kl. 18.00 på parkeringen vid dammarna.
Lördag 7 september. Lyngemadssjön.
  Vi upprepar den uppskattade exkursionen till Lyngemadssjön,
  på gränsen mellan Jönköpings och Vaggeryds kommuner.
  Samling kl. 10.00 på parkeringen vid Lyngmadssjöns naturreservat.

Kontaktperson: Henrik Kullberg, 0722-72 30 88

========================================

Vid sammankomster på Länsstyrelsen serveras kaffe.
Ingång i sydöstra hörnet av byggnaden.
På exkursioner gäller fältmässig klädsel, flora, lupp och kaffekorg.
Sprid gärna programmet och ta med intresserade vänner!
Välkomna!  Hälsar styrelsen.

Årsavgift för 2019 är 100 kr, ungdom under 20 år, 10 kr. Plusgirokonto 3 08 61-9.
Glöm inte att skriva vem avgiften gäller.
Meddela även aktuell e-postadress till Lennart Persson,
lenper51@gmail.com så får du påminnelser om våra aktiviteter och informationsblad via e-post.
Besök vår hemsida http://www.botaniska-jonkoping.se/
och även vår blogg
http://botaniskabloggen.blogspot.com/
(Bloggen var aktiv 2011-2012)
och vårt nya Facebookkonto: https://www.facebook.com/groups/1917766861811931/?ref=group_header

Vi samarbetar med Kultur och Fritid Jönköpings kommun
och med Studiefrämjandet i Jönköping
.
                       Studiefrämjandet