START      FÖRENINGEN      PROGRAM      PROJEKT      VÄXTLOKALER      LITTERATUR      LÄNKAR      KONTAKT     EXKURSIONER/BILDER
 
 PROGRAM


Årsberättelse 2022

Årsberättelse 2021

Årsberättelse 2020

Årsberättelse 2019

Årsberättelse 2018

Årsberättelse 2017

Årsberättelse 2016

Årsberättelse 2015

Årsberättelse 2014

Årsberättelse 2013

Årsberättelse 2012

Årsberättelse 2011

Årsberättelse 2010

Årsberättelse 2009

Årsberättelse 2008

Årsberättelse 2007

Årsberättelse 2006

Årsberättelse 2005

Årsberättelse 2004

-

Krönika nr5 2005-2014

-

Medlemsinfo 3 2014

Medlemsinfo 2 2013

Medlemsinfo 1 2013

Välkommen att ta del av
Botaniska Sällskapets program
för augusti - december  2023.

Välkommen att ta del av Botaniska Sällskapet i Jönköpings aktiviteter
för augusti till december. Alla exkursioner kommer att annonseras på kommunens "Guidningar i naturen", Sällskapets hemsida, Sällskapets Facebooksida och via E-post.
Under oktober till december genomför vi 3 inomhusmöten med föredrag.
Föreningsmötena äger rum i Allianskyrkan med adress Östra Storgatan 56. Vi kommer att vara i den större salen på entréplanet den 11 oktober och i den mindre lokalen "Vardagsrummet" på övre våningen den 8 november och 6 december. Fika erbjuds.
Välkommen att ta del av följande möten och kommande exkursioner i Jönköpings fina omgivningar.  

 

Missa inte att dela egna botaniska upplevelser på Sällskapets Facebook- konto. Sök på Botaniska Sällskapet Jönköping eller följ länken: https://www.facebook.com/groups/1917766861811931/?ref=group_header"
 
VÄLKOMNA!

PROGRAMMET augusti-december 2023 som pdf-fil  --->Tisdagen 15 augusti kl. 10.00.
Floravandring för nybörjare och andra floravänner .
Välkommen att delta i en vandring vid Oset, utmed Vätterstranden och Huskvarnaån. Vi hoppas finna många växter som trivs i denna miljö. Vi får se växter som blommar i mitten av augusti men också växter som blommat över och har intressanta fröställningar. Samling 10.00 vid Oset på parkeringen vid badplatsen. Medtag gärna lupp.
Kontaktperson: Lone Möller, tel. 070-345 90 02,
E-post: lonepacuba@hotmail.com

 

Lördagen 19 augusti kl. 10.00.
Botanisk vandring - höstspiran i Rocksjökärret.
Svenska Botaniska föreningen har utsett kärrspira och undeBotanisk rarterna nordspira och höstspira till årets växt 2023. Vi visar höstspiran och berättar om dess upptäckare Erik Leonard Ekman. Denna del av Rocksjökärren är numera föremål för regelbunden slåtter och här finns åtskilliga växtarter att beskåda. Samling vid den lilla parkeringen vid Kiselvägen öster om Ica Maxi.
Ledare och kontaktperson: Magnus Thorell, tel. 070 - 309 19 13.
E-post: magnus.thorell@telia.com 


Onsdag 30 augusti kl. 18.00.
Kvällsexkursion till Baskarp och Svedmon.
Entomologen Niklas Johansson har på sin tomt Fredriksberg i Baskarp, skapat en torräng för att gynna biologisk mångfald. Matjorden har skrapats bort och sanden blottlagts. Här växer torrängsväxter och solitärbin och andra insekter trivs. Niklas visar och berättar. På Svedmon kring Falks grav växer de sällsynta och intressanta växterna cypresslummer och mellanlummer. Vi går runt i den säregna tallskogen och studerar dessa växter tillsammans
med Gösta Börjeson som har inventerat bestånden.
Samling för samåkning vid Erik Dahlbergsgymnasiet kl. 17.15.
Samling också vid väg 195 på parkeringen till Bokskogens naturreservat i Habo kl. 17.40.
Kontaktperson: Magnus Thorell, tel. 070 - 309 19 13.
E-post: magnus.thorell@telia.com   

 

Tisdag 5 september kl. 10.00. Floravandring för nybörjare och andra floravänner.
Välkommen att delta i en vandring utmed Rocksjöns södra strand. Vi går långsamt utmed leden och hjälps åt att upptäcka olika växter som vi med ledarens hjälp studerar. Vi hoppas få se många arter av strandväxter såväl som kärrväxter mm. Det är en mäktig upplevelse att besöka södra Rocksjön - en vildmark mitt i staden. Medtag gärna lupp. Samling vid den lilla parkeringen vid Kiselvägen öster om Ica Maxi. Kontaktperson: Lone Möller, tel. är 070-345 90 02,
E-post: lonepacuba@hotmail.com   

Tisdag 5 eptember kl. 17.30. Mossvandring i lummig miljö.
Den här gången letar vi mossor i Björkelund, en plats söder om Arla mejeri. Vi studerar främst marklevande mossarter men även mossor i och vid en bäck, bland annat dunmossa. Samling 17.30 Verktygsvägen, Jönköping. Lite grövre skor rekommenderas samt fika vid avslutning. Medtag gärna lupp om du har. Ledare och kontaktperson: Henrik Kullberg, tel. 0722 - 72 30 88.
E-post: henrik_kullberg8@hotmail.com   
 


Lördag 7 oktober kl. 9.30. Mossvandring i Lyngemadens naturreservat. Vaggeryd/Jönköpings kommun.
Vi besöker en fin barrskog med högre luftfuktighet som gynnar ett flertal arter, samt en 'klippsjö'. Inte blött så lättare skor kan passa. Medtag fika och en lupp om du har. En stor artrikedom som är knutna till denna miljö utlovas. Samling 09.30 vid Erik Dahlbergsgymnasiets parkering, Föreningsgatan för samåkning. Ledare och kontaktperson: Henrik Kullberg, tel. 0722 - 72 30 88.
E-post: henrik_kullberg8@hotmail.com .  Onsdag 11 oktober kl. 18.00. Allianskyrkan.
Stefan Grundström berättar om trollmålaren, språkgeniet och botanisten Rolf Lidberg.
Berättelsen tar sin början i barndomens landskap vid Indalsälven i Medelpad och gör nedslag i resorna i Europa, vedermödorna med landskapsfloran för Medelpad och floramåleriet. Särskilt fokus läggs även på en av de tidiga inspiratörerna John Bauer, mykologin med bildandet av Sveriges mykologiska förening i Femsjö 1979 och exkursioner med småländska Barbro, en av många kvinnor i hans liv.
Kontaktperson: Lennart Persson, tel. 070 - 360 29 21,
E-post: lenper51@gmail.com  

 

Onsdag 8 november kl. 18.00. Allianskyrkan.
Magnus Thorell berättar om sin botaniska resa till Kreta i våras. Några bilder från Kretas flora. På den grekiska ön Kreta finns ca 1800 bofasta arter av kärlväxter. 10% av dessa är endemer, de finns alltså bara på Kreta. Från antiken berättas om vackra och frodiga lövskogar. Idag är Kreta istället präglat av odlingar, betesmarker och buskmarker. Under våren och försommaren kan besökare få uppleva en häpnadsväckande rik flora. Kontaktperson: Magnus Thorell, tel. 070 - 309 19 13.
E-post: magnus.thorell@telia.com
 

 

Onsdag 6 december kl. 18.00. Allianskyrkan.
Medlemmarnas afton.
Denna kväll är som vanligt alla varmt välkomna att dela med sig av årets växtfynd och botaniska upplevelser. Du kan ta med dig digitala bilder på USB-minne, pressade växter eller annat intressant. Anmäl ditt bidrag ett par veckor i förväg till någon av kontaktpersonerna. Kontaktpersoner: Britta Färdig Bergström, tel. 070 - 692 86 15,
E-post: britta.fg@telia.com och Torgny Bergström,
E-post: torgny.bergstrom@telia.com


 

 

========================================

På exkursioner gäller fältmässig klädsel, flora, lupp och kaffekorg.
Sprid gärna programmet och ta med intresserade vänner!
Välkomna!  Hälsar styrelsen.

Årsavgift för 2023 är 100 kr, ungdom under 20 år ingen avgift. Bankgirokonto 5661-8010. (Vårt plusgirokonto gäller inte längre).
Det går också bra att swisha avgiften till 123 366 78 39.
Glöm inte
att skriva vem avgiften gäller.
Meddela även aktuell e-postadress till Lennart Persson,
lenper51@gmail.com så får du påminnelser om våra aktiviteter och informationsblad via e-post.
Besök vår hemsida http://www.botaniska-jonkoping.se/
och även vår blogg
http://botaniskabloggen.blogspot.com/
(Bloggen var aktiv 2011-2012)
och vårt nya Facebookkonto: https://www.facebook.com/groups/1917766861811931/?ref=group_header


.
             QR