START     FÖRENINGEN     PROGRAM     PROJEKT     VÄXTLOKALER     LITTERATUR     LÄNKAR     KONTAKT     EXKURSIONER/BILDER
        
 BLI MEDLEM


Bli medlem!

Medlemsavgiften för 2019 är för vuxen medlem 100 kr
och för dig under 20 år är den 10 kr.

Du kan bli medlem i Botaniska Sällskapet i Jönköping genom att sätta in medlemsavgiften direkt
på föreningens postgiro 3 08 61-9.

Kom ihåg att skriva ditt namn, adress och telefonnummer och gärna e-postadress på talongen!