START     FÖRENINGEN     PROGRAM     PROJEKT     VÄXTLOKALER     LITTERATUR     LÄNKAR     KONTAKT     EXKURSIONER/BILDER
        
 LITTERATURLänk till utförlig litteraturlista

Litteratur om floran i Södra Vätterbygden.

Andersson m.fl. 1992: Ängs- och hagmarker i Jönköpings kommun. Del 1 och 2. Länsstyrelsen i Jönköpings län. Miljövårdsenheten.

Bertilsson, A. m.fl. 2002: Västergötlands flora. Lund.

Bjurulf, H. 2001: A 6-sluttningen. Naturvärdesbeskrivning och konsekvensbedömning. Stadsbyggnadskontoret, Jönköpings kommun. Stencil.

Bjurulf, P. & Thorell, M, 2005: Kan växtplatsen användas för att skilja på moss- och sumpnycklar? Svensk Bot. Tidskr. 99 : 109-123.

Burén, T. 2006: Hybridvårstjärna funnen i Kalmar, Jönköping och Oskarshamn. Parnassia 2; 2006. Utg. av Föreningen Smålands flora.

Börjeson, G. 2004: Floran i Habo kommun. Hyltebruk

Carlsson, R. & Thorell, M. 1990: Rocksjökärren. Botanisk inventering-växtekologisk kartering. Jönköpings kommun. Stencil.

Fiskesjö, O. m.fl. 1995. Natur - Jönköpings län. Miljövårdsenheten. Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Franzén, L. 1996: Våtmarker i Jönköpings kommun. Länsstyrelsen i Jönköpings län. Meddelande 18/96.

Hjort, I. 1984: Växternas och djurens invandring i Södra Vätterbygden efter istiden. Småländska kulturbilder 1983. Meddelande från Jönköpings läns hembygdsförbund och Stiftelsen Jönköpings läns museum LV. Uddevalla.

Höök Patriksson, K. 2004: Utredning om Rocksjön. Stadsbyggnadskontoret. Jönköpings kommun

Johansson, S. 1975: Dumme mosse. Botanisk inventering. Växtekologisk kartering

Kilander, S. 1983: Den första skaraborgsfloran. Skaraborgsnatur 20. Utg. av Skaraborgs läns Naturskyddsförening. Lidköping.

Mossberg, B. & Stenberg, L. 2003: Den nya nordiska floran. Wahlström & Widstrand

Snogerup, S. 1991: Skräpporna i Norden. Svensk Bot. Tidskr. 85: 249-260.

Stenberg, L. 1991: Riksvägar, en ny biotop för havsstrandsväxter. Parnassia 1/91. Utgiven av Föreningen Smålands flora.

Strand, J. 2006: Undervattensväxter i Landsjön 2006. Jönköpings Kommun

Ström, B. 2002: Landsjön - havsstrandsväxternas sjö. Skärstadboken 2002. Utg. av Skärstads hembygdsförening.

Thorell, M. 1993: Om ett fynd av klubbfibbla Arnoseris minima i Habo. Calluna 10 (2) : 17-19

Thorell, M. 2001: Om styvsenap Sisymbrium strictissimum L. och guldkörvel Chaerophyllum aureum L. i Bankeryd. Parnassia 2001:2 : 6-10.