START     FÖRENINGEN     PROGRAM     PROJEKT     VÄXTLOKALER     LITTERATUR     LÄNKAR     KONTAKT     EXKURSIONER/BILDER
        
 LÄNKAR


:::> Svenska Botaniska Föreningen

:::> Den virtuella floran

:::> Svenska Naturskyddsföreningen

:::> Länsstyrelsen

:::> Jönköpings kommun

:::> Skogsstyrelsen

:::> Jordbruksverket

:::> Naturvårdsverket

 


:::> Botaniska bloggen (Botaniska Sällskapet Jönköping)

Organisationer mm

På Svenska Botaniska Föreningen SBF's hemsida kan du få aktuell information om botanikdagarna, Svensk Botanisk Tidskrift, litteratur att köpa från föreningen mm. Du kan också få tips om aktiviteter, projekt och program mm från föreningar ute i landet. På SBF's hemsida finns en mängd intressanta länkar för den växtintresserade till bibliotek, institutioner, myndigheter, botaniska trädgårdar mm. I den virtuella floran, ett projekt vid Naturhistoriska riksmuseet presenteras för närvarande 131 familjer, 668 släkten och 2040 arter !
Den virtuella floran innehåller text och bilder av växter. Naturvårdsverket har mycket information om naturvårds-arbetet i Sverige och länkar till övriga världen.


Myndigheter

På länsstyrelsens miljösida finner du information om miljötillståndet i länet och om Länsstyrelsens miljöskydds- och naturvårdsarbete. Andra intressanta länkar är Jön-köpings kommun, Skogsvårdsstyrelsen, Skogsstyrelsen,
Jordbruksverket och Naturvårdsverket.

 

Botaniska Sällskapet i Jönköping 's Blogg.
(Bloggen var aktiv 2011-2012)