START     FÖRENINGEN     PROGRAM     PROJEKT     VÄXTLOKALER     LITTERATUR     LÄNKAR     KONTAKT     EXKURSIONER/BILDER
        
 FÖRENINGEN

:::> Föreningen

:::> Historia

:::> Styrelsen

:::> Stadgar

Intresserad av blommor?

Välkommen till oss i Botaniska Sällskapet !

Under sommarhalvåret ordnar vi botaniska utflykter till intressanta platser främst i våra egna trakter, men även lite längre bort. Erfarna botanister delar med sig av sin kunskap.

Under vintern träffas vi inomhus och lyssnar på föredrag av kunniga botanister från när och fjärran.

Ett botanikintresse kan börja med upplevelsen att blommor är vackra. När kunskapen ökar, finns det massvis av områden att upptäcka. Någon blir maskrosexpert, någon tycker att daggkåpor eller fibblor är det mest intressanta, någon älskar halvgräs eller soptippsväxter (alt. ruderatväxter). Du behöver absolut inte kunna allt om botanik för att följa med på våra utflykter eller gå med i vår förening.

Vi välkomnar både amatörer och experter, unga och äldre. Inget är för enkelt eller för svårt att ta upp i Botaniska Sällskapet.

Välkommen att komma med på någon av våra sammankomster!


Historia

Botaniska Sällskapet i Jönköping bildades 1955 .
Till en början var inriktningen främst trädgårdsbotanisk. Man besökte trädgårdsanläggningar på orten och gjorde exkursioner i omgivningarna till Jönköping och Huskvarna. En inventering av Södra Vätterbygdens flora aktiverade många medlemmar under främst 1960- och 70-talen. Idag, nästan ett halvt sekel sedan föreningen bildades, är verksamheten inriktad på såväl vilda som odlade växter, en verksamhet med både lokal och mer världsom-fattande prägel.


Styrelsen

Föreningens styrelse 2018

Ordförande

Göte Bengtsson
Narvavägen 4A
554 48 JÖNKÖPING
tel: 036-12 06 53
070-659 48 10
gote.bengtsson(akrull)telia.com

Vice ordförande

Martin Sjödahl
Ladugårdsgatan 3
553 38  Jönköping
tel: 076-760 14 24
lottamartin(akrull)gmail.com

Sekreterare

Marianne Rydén
Stockrosgatan 69
554 57 Jönköping
tel: 036-17 59 13
marianne.ryden(akrull)comhem.se

Bitr. sekreterare

David Ståhlberg
Ö. Storgatan 162 B
554 52 JÖNKÖPING
tel: 070-286 36 74
david_stahlberg(akrull)hotmail.com

Kassaförvaltare

Lennart Persson
Ängsrogatan 3B
554 39 JÖNKÖPING
tel: 070-360 29 21
lenper51(akrull)gmail.com

--

Magnus Thorell
Högalundsgatan 20
564 32 BANKERYD
tel: 036-37 22 35
magnus.thorell(akrull)telia.com

--

Bodil Enander
Ståltorpsgatan 15
553 31 Jönköping
070-699 56 12
bodil.enander(akrull)gmail.com

--

Torgny Bergström
Björkstigen 14
553 38 Jönköping
036-12 15 73
torgny.bergstrom(akrull)telia.com

Program-
samordnare

Agneta Åsgrim-Berlin
Väpnargatan 5
554 48 Jönköping
036-15 07 58
agneta.asgrim(akrull)gmail.com

Webmaster
(ej i styrelsen)
Åke Jönsson
N. Bogesundsgatan 1 B
554 73 Jönköping
tel: 070-642 08 56 / 072-528 25 10
akjnsn(akrull)comhem.se