START     FÖRENINGEN     PROGRAM     PROJEKT     VÄXTLOKALER     LITTERATUR     LÄNKAR     KONTAKT     EXKURSIONER/BILDER
        
 EXKURSIONER/BILDER  - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 -


2013

1 juni. Vandring i Kåperyd (ca 20 deltagare).

I strålande väder företogs en botanisk vandring från Tabergs järnvägsstation till Kåperyd under Magnus Thorells ledning.
Färden gick längs Masungsstigen till bl a Kåperyds ängar. Magnus kunde mycket initierat berätta om markanvändningshistoriken
och omfattningen av slåtterängar här i gamla tider. Många intressanta växtarter hittades med den kalkkrävande klasefibblan som
en av de verkliga höjdpunkterna, sällsynt i Jönköpingstrakten.