START     FÖRENINGEN     PROGRAM     PROJEKT     VÄXTLOKALER     LITTERATUR     LÄNKAR     KONTAKT     EXKURSIONER/BILDER
        
 EXKURSIONER/BILDER  - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 -


2011

8 maj. Hökensås.

Mosippa på Hökensås häradsallmänning i närheten av Hulebo.

Foto: Åke Jönsson