START     FÖRENINGEN     PROGRAM     PROJEKT     VÄXTLOKALER     LITTERATUR     LÄNKAR     KONTAKT     EXKURSIONER/BILDER
        
 EXKURSIONER/BILDER  - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 -


2010

26 april. Vårvandring på Nyponkullen med Martin Sjödahl (15 deltagare).

Årets traditionella (sjunde året med Martin som ledare) vårvandring hölls på Nyponkullen i Norrahammar. Det blev en lagom lång vandring med fikapaus på bergets topp. Som vanligt var målet för vårvandringen en blommande ört per deltagare, något som gick bra både 2004, 2005 och 2008, men misslyckades både 2006, 2007 och 2009. I år lyckades vi, sammantaget sågs 20 blommande örter. På nyponkullen som består av rika bergarter är blåsippan vanlig. Annars var blomsterprakten i skogen ganska liten, enär inte ens vitsippan hade slagit ut på nordsidan. I branterna fanns emellertid särdeles gott om döda träd och sällskapet roade sig med att studera och bestämma alla de tickor som använder dessa träd som underlag för sin existens. Sippskål en lite skålformad svamp som parasiterar på vitsippor hittade vi också. Detta kunde vi göra tack vare kunnig ledning av svampexperten Max Koschatzky. Att blomsterparkten var liten berodde förstås på den sena våren. En vitsippa tog våren på alvar och behagade oss med hela 17 kronblad, det var glädjande, den växte tillsammans med vispstarr och vätteros. Att vi nådde målet får vi annars tacka promenaden genom villakvarteren för, där tussilago, tusensköna, knippfryle, blåstjärna och förrymd ormöga bättrade på artlistan.

 

     
 

10 maj. Exkursion till Ljunghems backar i Sandhem med Anders Bertilsson ( 31 deltagare).

Främsta syftet med utflykten var att få se sig mätt på årets växt backsippa. Denna vackra vårväxt minskar så pass kraftigt att den blivit uppsatt som hotad på den nya rödlistan som kom ut endast någon vecka innan exkursionen. Årets växt innebär att svenska botaniska föreningen vill att antalet backsippor ska uppmärksammas och räknas extra noga 2010. På Ljunghems backar, som är ett ganska stort område med betade grusåsar och kullar, märktes det inte att backsippan blivit rödlistad. Nu orkade vi inte räkna men uppskattningsvis är antalet plantor fyrsiffrigt. Trots soligt väder var det snålkallt och därför lite svårt att sitta still och njuta av kaffet. Desto trevligare var det att njuta av landskapet. På backarna kryllar det av fornlämningar och insprängt finns före detta åkrar av olika ålder, vissa väldigt små och terrasserade. Utöver backsipporna blommade bland annat desmeknopp, gullviva, buskviol, vårstarr och backstarr. Årets första gök gol i sydväst.

         

 

16 juni. Utflykt till Ryssbysjöns strand utanför Nässjö, till Perskullen.  Ansv. Martin Sjödahl (19 deltagare).

Onsdagen den 16 juni anordnade Botaniska Sällskapet en kvällsutflykt till det f d soldattorpet Perkullen under Kulebo i Barkeryds socken. Vi blev hjärligt mottagna av Thomas Dalkvist till hans fritidsparadis. Thomas sköter den gamla inägomarken som slåtteräng för att bevara, och även i viss mån öka, artrikedomen. Vi fick se många av de arter som är typiska för slåtterängar och andra naturliga gräsmarker på höglandet. Den utdelade artlistan fick några "gamla", drivna florainventerare att "gå i gång". Resultatet blev att, den redan omfattande, artlistan kunde utökas med ett 20-tal arter. Vi fick också höra berättas om torpets historia och de människoöden som är knutna hit. 19 glada och nöjda deltagare kom hem sent om sider. Inte ens ca trekvarts väntan på att ett par timmerbilar skulle bli lastade kunde förta stämningen.